TOJÁS – REPEDÉSEKKEL

Egy új folyóirat első száma. Az a pillanat, amikor a tojás héja repedezni kezd. Tudjuk, az ilyen történet megállíthatatlan, visszafordíthatatlan folyamat szokott lenni… A Philos képletes tojása a VMTDK (Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia), mert folyóiratunk nem a semmiből, hanem a tizennégy éve zajló diákköri mozgalomból bújik elő, annak humán tudományos, társadalomtudományi és művészeti eredményeiből, tartalékaiból, reményeiből, kapcsolataiból. Ebben a tojásban nem először jelennek meg feszítő energiák, amelyek a születés csodájában és új világok fejlődésének élményében részesítenek bennünket a vajdasági magyar közéleti színtéren. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (www.vmtdk.edu.rs) kiadásában 2004-ben a DNS posztalfabetikus kulturális folyóirat, 2008-ban a Jelfolyam online művészeti folyóirat, 2009-ben a Stúdium vajdasági magyar felsőoktatási magazin indult útjára, s e periodikák mind a fiatal értelmiségiek nemzedéki műhelyeit hozták létre Vajdaságban.

Önkereséshez, önértelmezéshez, önképzéshez, önkifejezéshez eszközök és társak kellenek. Ehhez kíván a Philos hozzájárulni. Tojás? Bomba? Mindkettő. Tömény, és nélkülözhetetlen a túléléshez…

Csányi Erzsébet

A DOBOZ TITKA

A Philosszal való találkozás első pillanata a dobozról szól. A fedőlapra helyezett fekete doboz számtalan lyukon keresztül enged betekintést önnön tartalmába. A fekete doboz, mely általában minden titkok tudója, szinte háromdimenzióssá válik a szemünk előtt, szinte meg is foghatnánk, körbe is ölelhetnénk a belőle áradó fénnyel együtt. A fekete dominanciája ellenére mégis izzik az egész borító. A gyerekkor mesés világában egy-egy papírdoboz egy teljesen új univerzum építőkövévé válhat. Legnagyszerűbb játékom egy zsáknyi doboz, azaz skatulya volt, ahogy a nagyszüleim nevezték. A szoba közepére öntöttük a zsák tartalmát, és máris kezdődött az építkezés; újabbnál újabb világok születtek az önfeledt, komoly játékban. Az olvasó-néző bepakolja saját dobozait a Philosba, miközben keresi a lyukacsos dobozból áradó ragyogás forrását. Talán forgatja is, hogy beleshessen a tetején vagy a kis lyukakon, melyek mindegyike más és más nézőpontot kínál. Az aranyló fényességben mintha egy női fej tűnne fel, de máshonnan, más szemmel nézve biztosan más bontakozik ki.

A doboz nyitott…

Novák Anikó

ELSŐ SZÁMUNK GRAFIKAI ANYAGÁBÓL
Vass Szabolcs munkái