A Philos negyedévi folyóirat tudomány, irodalom, művészet alcímmel jelenik meg az Újvidéki Egyetem, BTK Magyar Tanszéke és a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium kiadványaként. A humán tudományoknak és a művészeteknek egyaránt teret biztosít, mert egyrészt ezek szimbiózist képeznek, másrészt a lap minden vonatkozásban és eszközzel a vajdasági lét identitásértelmezéseinek elmélyítéséhez kíván hozzájárulni egy természetes régióközi tágasságban.

Főszerkesztője Novák Anikó, a szerkesztőség elnöke Csányi Erzsébet. A lap vizuális arculatáért Vass Szabolcs felelős.

A folyóirat online és papírformában is megjelenik.